Det er godt at vide, at nogen står klar...

"Skulle jeg pludselig stå i en situation, hvor jeg får brug for at trykke på overfaldsalarmen, så er det godt at vide, at GSA Alarmsystemet helt automatisk sørger for, at hjælpen er på vej."

Thomas P-Vagt

Det er godt at vide, at der altid står nogen klar til at hjælpe

Alarmsystemet består af hele tre sikringsværn

Første del af alarmsystemet er vores døgnovervågede alarmcentral. Anden del er næsten 100 private vagtselskaber, som altid står klar til at hjælpe i en nødsituation. Tredje del er Alarmplatformen – Det helt centrale styresystem, der er placeret på vores sikre og døgnovervågede GSA Server.

Tunstall Alarmcentral hos GSA Secure

Kompetente folk står klar til at hjælpe 

Til GSA Secure Tele-, Kombi-, og VIP Alarm abonnement er der tilkoblet en døgnbemandet alarmcentral. Alarmcentralen er en vigtig del af hele alarmsystemet. De kan både se, hvor du befinder dig og kommunikere direkte med dig så snart alarmen aktiveres. Når alarmcentralen modtager en alarm, går der med det samme en række procedurer i gang. Det foregår altid på præcis samme måde, så man minimerer risikoen for fejl og sikrer, at alt dokumenteres korrekt.

På alarmcentralen kan de på skærmen se en “forholdsordre” du som kunde selv definerer. For eksempel kan du på forhånd bestemme, hvem der skal kontaktes i tilfælde af et overfald eller en ulykke. Er det en ansat i virksomheden eller en privat vagt der skal tilkaldes med det samme. Alt dette er beskrevet i forholdsordren. Samtidig dokumenterer vi alle hændelser. Lyden fra samtalen bliver optaget, og koordinater fra alarmenheden bliver logget, så man senere kan se hele hændelsesforløbet.

Rednings Ringen

Rednings Ringen er GSA Partner – som varetager alle alarmopkald.

Rednings-Ringen i Lemvig blev startet i 1960 af Bitten og Egon Breinholt Christensen. Sammen med dygtige og engagerede medarbejdere er virksomheden blevet drevet og udviklet som en moderne virksomhed.

Rednings Ringen

På alarmcentralen sidder et team af dygtige medarbejdere klar til at modtage alarmopkald fra hele Danmark – på alle tider af døgnet. Medarbejderne er godt uddannede, besidder en stor specialkompetence og flere af dem har mange års erfaring. Når de modtager alarmopkaldet, vil de viderestille til en af de kontaktpersoner, som er angivet i forbindelse med bestillingen af sikkerhedsløsningen.

Først når medarbejderne er sikre på, at alarmopkaldet er modtaget hos en kontaktperson, vil alarmcentralen slippe opkaldet. Det giver dig sikkerhed for, at et alarmopkald ikke strander på en telefonsvarer. Kan alarmcentralen ikke opnå forbindelse til en kontaktperson, bliver opkaldet videregivet til en privat vagt, som så køre ud for at hjælpe.

Kræver Tele-, Kombi-, eller VIP Alarm abonnement.

En privat vagt er altid klar i dit lokalområde

Som en del af alarmsystemet har vi et samarbejde med Sikringsvagten. Sikringsvagten er en paraply organisation med selvstændige vagtselskaber over hele landet, derudover har vi også flere private vagtselskaber tilkoblet. Det sikrer dig, at hjælpen altid er nær. Vagterne får besked via app’en på deres telefon, hvor de skal køre hen og samtidig bliver de guidet af alarmcentralen, som følger situationen fra start til slut.

Få tilknyttet et privat vagtselskab

I GSA Secure VIP Abonnement er der tilknyttet mindst et privat vagtselskab fra dit lokalområde. Derfor er der altid en kørende vagt, som kan komme dig eller din medarbejdere til undsætning, hvis alarmen aktiveres. Alle tilknyttet alarmsystemet dvs. alarmcentralen, vagtselskabet og vagten kan hele tiden følge, hvor alarmenheden befinder sig.

Alle parter i alarmsystemet har samtidig adgang til den forholdsordre, du har angivet og derfor ved de præcist, hvordan de skal forholde sig, hvis alarmen aktiveres. Vagtens opgave er først og fremmest at komme dig til hjælp, uanset den situation du befinder dig i. Viser det sig at behovet er en anden redningsinstans sørger vagten for at denne bliver tilkaldt. Dernæst sørger vagten også for at dokumentere forløbet til evt. senere brug.

Sikringsvagten med næsten 100 vagtselskaber

Sikringsvagten

Sikringsvagten A/S blev etableret i 1999 med det formål at koordinere samarbejdet mellem en række vagtselskaber, sikringsinstallatører og kontrolcentraler. Ønsket var at kunne tilbyde deres kunder et stærkt, landsdækkende netværk og beredskab inden for vagt- og sikringsløsninger.

Sikringsvagten er i dag en paraplyorganisation med ca. 100 tilknyttede virksomheder. De er landsdækkende, og deres ydelser leveres af lokale fagfolk, som alle arbejder professionelt med sikrings- og vagtydelser. Det sikrer dig hurtig og kvalificeret hjælp, når du har brug for det. Ligesom du og din virksomhed har mulighed for at drage nytte af de mange kompetencer og erfaringer, som vores netværk rummer.

Sikring med privat vagtselskab kræver VIP abonnement eller tilkøb af klippekort.

Sikringsvagten Logo

Sikringsvagten er GSA Partner og varetager alarmpatrulje.

Vælg det sikkerhedsniveau, som passer jer

Herunder får du en komplet gennemgang af de fire forskellige sikkerhedsniveauer:
SMS Alarm, Tele Alarm, Kombi Alarm samt VIP Alarm

alle dine venner, bekendte eller naboer. De kan så hurtigt agere og kontakte den fornødne hjælp!

vores GSA Secure Server. Den sender med det samme og lynhurtigt alarm besked til...

Hold knappen på alarmen nede i få sekunder - med det samme ringer alarmen op til...

Ved overfald eller akut ulykke, trykkes der hurtigt på GSA Alarmen...

SMS Alarm

HJÆLP!!!

såsom politi, ambulance eller venner, naboer eller familie. *

en døgnbemandet alarmcentral. De kontakter med det samme alt relevant hjælp...

Hold knappen på alarmen nede i få sekunder - med det samme ringer alarmen op til...

Ved overfald eller akut ulykke, trykkes der hurtigt på GSA Alarmen...

Tele Alarm

HJÆLP!!!

alarmcentralen kontakter med det samme alt relevant hjælp såsom politi eller ambulance.*

få sekunder efter ringer alarmen hurtigt op til en døgnbemandet alarmcentral...

Alarmen ringer med det samme op til en GSA Secure Server som sender SMS alarm besked til venner, naboer og familie.

Ved overfald eller akut ulykke, trykkes der hurtigt på GSA Alarmen...

Hvordan den virker!

Kombi Alarm

HJÆLP!!!

tilkalder en privat vagt fra et lokalt vagtselskab. Ved akut tilfælde tilkaldes også politi, eller ambulance.*

få sekunder efter ringer alarmen hurtigt op til en døgnbemandet alarmcentral, som med det samme...

Alarmen ringer med det samme op til en GSA Secure Server som sender SMS alarm besked til venner, naboer og familie.

Ved overfald eller akut ulykke, trykkes der hurtigt på GSA Alarmen...

HJÆLP!!!

VIP Alarm

Tele Alarm >>>

alle dine venner, bekendte eller naboer. De kan så hurtigt agere og kontakte den fornødne hjælp!

vores GSA Secure Server. Den sender med det samme og lynhurtigt alarm besked til...

Hold knappen på alarmen nede i få sekunder - med det samme ringer alarmen op til...

Ved overfald eller akut ulykke, trykkes der hurtigt på GSA Alarmen...

SMS Alarm

HJÆLP!!!

Kombi Alarm >>>

såsom politi, ambulance eller venner, naboer eller familie. *

en døgnbemandet alarmcentral. De kontakter med det samme alt relevant hjælp...

Hold knappen på alarmen nede i få sekunder - med det samme ringer alarmen op til...

Ved overfald eller akut ulykke, trykkes der hurtigt på GSA Alarmen...

Tele Alarm

HJÆLP!!!

VIP Alarm >>>

alarmcentralen kontakter med det samme alt relevant hjælp såsom politi eller ambulance.*

få sekunder efter ringer alarmen hurtigt op til en døgnbemandet alarmcentral...

Alarmen ringer med det samme op til en GSA Secure Server som sender SMS alarm besked til venner, naboer og familie.

Ved overfald eller akut ulykke, trykkes der hurtigt på GSA Alarmen...

Kombi Alarm

HJÆLP!!!

SMS Alarm >>>

tilkalder en privat vagt fra et lokalt vagtselskab. Ved akut tilfælde tilkaldes også politi, eller ambulance.*

VIP Alarm

Ved overfald eller akut ulykke, trykkes der hurtigt på GSA Alarmen...

HJÆLP!!!

Alarmen ringer med det samme op til en GSA Secure Server som sender SMS alarm besked til venner, naboer og familie.

få sekunder efter ringer alarmen hurtigt op til en døgnbemandet alarmcentral, som med det samme...

Ved SMS Alarm er det den enkelte alarmbærer selv eller firmaets ansvarlige for personlig sikkerhed, der angiver, hvem alarmen skal sendes til. Ved Tele-, Kombi-, og VIP Alarm definerer virksomhedens ansvarlige for personlig sikkerhed, hvem alarmen skal sendes til via en “forholdsordre”. Forholdsordren fortæller alarmcentralen, hvem der skal tilkaldes i tilfælde af et alarmopkald. Denne forholdsordre kan altid ændres uden yderligere omkostninger.

GSA Brochure

 Et overfald kan komme ud af det blå!

“Overfaldsalarmen fra GSA Secure, giver mig en større sikkerhed i hverdagen, og skaber dermed den tryghed, jeg har behov for, for at udfører mit arbejde effektivt. Det er godt at vide, at alarmen altid er lige ved hånden og skulle der ske noget, er hjælpen tæt på.”

Thomas P-Vagt

I brochuren finder du en beskrivelse af vores services til Overfaldsalarmen.

 

Alarmplatformen bag Alarmsystemet

GSA Secure har foruden alarmcentralen næsten 100 vagtselskaber med tilsammen mere end 1000 vagter at styre. For at dette skal virke perfekt hver eneste gang, kræver det hurtigt, stabilt og innovativt software. Vi kalder dette software Alarmplatformen.

GSA Secure er et alarmselskab, som står for sikkerhed af personer i deres erhverv.

GSA Server er alarmplatformen, som styrer og kontrollerer alle sikkerhedsfunktioner.

GSA Protect er indgangen for vagtselskaber og personer inden for sikkerhedsbranchen.