Hurtig hjælp ved ulykker er altafgørende

Opstår en akut ulykke og personen efterfølgende går i chok, kan vedkommende have meget svært ved at betjene en mobiltelefon. Derfor skal det være utroligt enkelt, nemt og ikke mindst hurtigt at få den nødvendige hjælp. Blot ved et enkelt tryk på en knap.

Læs her om
Tryghedsalarmer

r

Tryghedsalarmer er for en sikkerheds skyld

Mange virksomheder gør en meget stor indsats for at skabe trygge rammer om deres ansatte. Men uanset hvor mange forbehold man tager i form af sikkerhedsudstyr, kurser og regler, så vil der ske ulykker på jobbet. Det er her en Tryghedsalarm har sin berettigelse. Hurtig og effektiv hjælp på stedet.

Effektiv sikring til detailhandlen

I detailhandlen er der en kedelig udvikling igang. Tyvene har fundet nye veje til at skaffe rede penge. Kasserne i butikkerne er efterhånden fyldt med diverse sikkerhedsudstyr – og det ved tyvene selvfølgelig godt. Derfor koncentrere de sig nu mere om luksusvare som elektronik og andre vare, som har høj værdi og som er hurtigt omsættelige. Det betyder, at medarbejderne i hele butikken er mere udsat for fysisk konfrontation med tyvene. Det øger risikonen voldsomt for, at medarbejderne kan lide overlast da, de ikke har mulighed for at kalde efter hjælp hurtigt. Måske sker konfrontationen ikke i selve butikken, men udenfor ved åbning eller lukning af butikken.

Men nu behøver de medarbejder ikke længere føle sig utrygge eller udsat. Der kan hurtigt opsættes bedre og mere effektiv sikkerhed omkring de udsatte i butikken.

Prøv en tryghedsalarm i 30 dage uden beregning. Er I ikke tilfreds med tryghedsalarmen, sender I den blot retur. GSA Secure har altid gratis fragt, konkurrencedygtige priser og en helt igennem transparent forretningsmodel – uden skjulte gebyrer.

Antallet af ulykker på arbejdspladsen er desværre stadig meget højt. Via arbejdstilsynets side kan man følge antallet af ulykker for indeværende måned og år og se tallene til sammenligning med det foregående år. Ved at klikke på billedet kan, du se de opdaterede aktuelle tal.

Vi tager sikkerheden alvorligt 

Vi hos GSA Secure tager den personlige sikkerhed meget alvorligt. Ellers ville vi ikke arbejde i den branche, som vi gør og tilbyde den service, som vi gør. Vi arbejder hver dag hårdt på, at den danske arbejdsstyrke får al den hjælp, det er muligt, når det handler om deres personlige sikkerhed. Vi bruger meget tid på at sætte os ind i bl.a. statistikker, der viser, hvor mange ulykker der sker og bliver anmeldt hvert år.

Vi er godt klar over, at vi – desværre – ikke kan forhindre de ulykker der sker. Netop derfor er det så vigtigt for os, at når ulykken så indtræffer, at medarbejderen hurtigt får den rette hjælp, så eventuelle konsekvenser ved ulykken forhåbentlig bliver minimeret. Kan vi samtidig være med til at skabe mere fokus på arbejdsmiljøet generelt, syntes vi selv, vi er kommet et langt stykke af vejen i at gøre Danmark mere sikker som arbejdsplads.

Vi gør, hvad vi kan for at dele alt den viden, som vi har og løbende tilegner os omkring personlig sikkerhed. Vi tror på, at viden er nøglen til at forbedre og øge sikkerheden på arbejdet. Den opgave kan vi selvfølgelig ikke opnå alene. Det kræver bl.a., at virksomhederne prioriterer en kultur, hvor sikkerheden er højt værdsat og at medarbejderne selv prioritere deres egen sikkerhed. Med den kombination og medarbejder tryghed omkring deres levebrød, tror vi på, at vi kan opnå positive resultater sammen.

Få ekstra sikkerhed på jobbet

Arbejder I eksempelvis med maskiner eller andet farligt værktøj, hvor der er høj risiko for at der sker ulykker?

Så kan man med en Tryghedsalarm og et enkelt tryk på SOS-knappen, få hurtig hjælp. “Jamen, vi har jo en mobiltelefon” tænker du måske? Men det er ikke sikkert den tilskadekomne er i stand til at betjene en telefon når ulykken indtræffer.

Går man f.eks. i chok, kan man være ude af stand til at betjene “komplekse” enheder end én, hvor man kun skal trykke på én enkelt knap. Med Tryghedsalarmen fra Alarmselskabets får I tryghed og sikkerhed på arbejdspladsen, såfremt uheldet skulle være ude.

Prøv en tryghedsalarm i 30 dage uden beregning. Er I ikke tilfreds med tryghedsalarmen, sender I den blot retur. Alarmselskabets har altid gratis fragt, konkurrencedygtige priser og en helt igennem transparent forretningsmodel – uden skjulte gebyrer.

GSA Brochure

 Download en brochure

Tryghedsalarmen fra Alarmselskabet, giver alle medarbejder en meget større tryghed i hverdagen. Skulle man komme ud for en ulykke kan man med et hurtigt tryk på alarmen, sende en alarm til eksempelvis kollegaer, leder eller direkte til vores alarmcentral. Således kan de hurtigt sørge for at få hjælpen frem til den nødstedte medarbejder.

I brochuren finder du en kort beskrivelse af vores services.

Større tryghed om natten

En af vores kunder, der i dag trykker store mængder af mærkater og labels til forskellige produkter, har om natten personale, som sørger for at alle maskiner kører på højtryk.

Skulle ulykken være ude og en person kommer til skade, så er der ikke nogen til at komme vedkommende til hjælp. De har ikke mulighed for at benytte en mobiltelefon, da støj-niveauet er meget højt.

Derfor har virksomheden besluttet at alle medarbejdere, som håndtere trykmaskinerne om natten, skal have en Tryghedsalarm på sig. Så er de aldrig mere end få sekunder fra at kalde på hjælp og med det samme ved de, at hjælpen er på vej. Det, giver deres medarbejder en meget større tryghed hele natten…

Kontakt vores salgs og support team øverst på siden eller ring +45 8643 9100 for at høre mere om tryghedsalarmen. Alarmselskabets har altid gratis fragt, konkurrencedygtige priser og en helt igennem transparent forretningsmodel – uden skjulte gebyrer.

Enkel Tryghedsalarm 

På samme måde som Overfaldsalarmen, fungerer Tryghedsalarmen ved at holde SOS-knappen nede i ca. 3 sekunder.

Med det samme ringer enheden op til alarmcentralen. De kan kommunikere med dig direkte og konstatere om du er helt ok. Samtidig kan de på deres skærm se, hvor du befinder dig samt, hvad der står i forholdsordren tilhørende alarmen. Herefter sørger de for, at alle de rette personer som kollegaer, vagt, Politi eller ambulance bliver tilkaldt.

Forholdsordren udarbejdes i samarbejde med virksomhedens HR, EHS personale eller ledelse og indskrives ved oprettelse af alarmenheden.

Kontakt vores salgs og support team øverst på siden eller ring +45 8643 9100 for at høre mere om tryghedsalarmen. Alarmselskabets har altid gratis fragt, konkurrencedygtige priser og en helt igennem transparent forretningsmodel – uden skjulte gebyrer.

Hvilke erhverv kan have gavn af en Tryghedsalarm?

Alle kan jo i princippet komme ud for en ulykke og dermed have brug for en Tryghedsalarm.
Dog er der alligevel nogle brancher som skiller sig ud, da risikoen for ulykker her er væsentlig større end normalt. Vi har beskrevet nogle af dem herunder.

Detailhandlen er i større grad blevet en udsat gruppe. De senere år er det blevet sværere for tyvene at skaffe kontanter, da der bliver handlet kontantløst i større grad. Derfor går tyvene efter de vare, som hurtigt kan omsættes til kontanter som elektronik. Det sker ofte i ydertimerne, hvor bemandingen og besøgstallene er lavere.

Med en Tryghedsalarm kan medarbejderne hurtigt få hjælp af f.eks. vagt, kollegaer eller politi i yderste tilfælde. Fordelene for butiksindehaveren ved at tilbyde medarbejderne en tryghedsalarm er mange og klart et plus for forretningen.

Ved alenearbejde skal der altid træffes forholdsregler som sikrer trygge arbejdsforhold og forhindrer at man udsættes for unødig frygt for alenearbejde. Desuden skal det sikres, at man har mulighed for at tilkalde hjælp hurtigt. En Tryghedsalarm fra GSA Secure er en af de forholdsregler man som virksomhed kan træffe og tilbyde sine ansatte i forbindelse med alenearbejdet. Det kan være man er den eneste, der er tilstede på arbejdspladsen eller man er alene i en afdeling i en større virksomhed, hvor det er svært at få fat i en leder eller en kollega.

Som skovarbejder arbejder kan alenearbejde opstå. Selvom der er strenge krav til sikkerheds udstyret, og der måske er aftalt, at man skal ringe til sin kollega/chef på aftalt tidspunkt for at informere om, hvor man befinder sig, kan ulykken indtræde kort efter. Det er ikke sikkert man har mulighed for at tilkalde hjælp, eller man har rykket position siden man informerede baglandet. Hvad så? Ulykkens karakter variere, men finder man sig i den situation, at kender man ikke den nøjagtige position, eller ikke kan betjene mobil telefonen, kan en Tryghedsalarm fra GSA Secure være svaret. Et enkelt tryk og hjælpen er på vej, uanset hvilket abonnement der vælges. 

Som håndværker kan man ofte være alene ude på forskellige opgaver, hvor man både arbejder i højden og med forskellige maskiner. Når man er af sted alene, hvordan er man så dækket ind, hvis man kommer ud for en ulykke? Kan man betjene en mobil telefon? hvis man er faldet af stilladset/taget, har skåret sig selv, eller på anden vis er kommet til skade, eller telefonen er gået i stykker i ulykken. Hvordan får man hjælp? Med en Tryghedsalarm fra GSA Secure, som kan klipses fast i f.eks. bukserne, kan man ved et enkelt tryk få hurtigt hjælp uanset valget af abonnement.

Man kan være ret udsat som chauffør. Det kan være alt lige fra overfald til ulykker, man ikke kan forudsige. Køre man f.eks. med forskelligt gods og skal håndtere både gaffeltruck og kran for at leverer varen, kan dette ofte foregå afsides. Det betyder, at kommer du til skade ved flytningen af varen, hvor kommer hjælpen fra? Alt afhængig af skadens karakter, er det slet ikke sikkert man er i stand til at kalde på hjælp, håndtere en mobil telefon, hvis man har sådan en på sig. Her vil en Tryghedsalarm fra GSA Secure være meget behjælpeligt. Ved kun et tryk i ca. 3 sekunder er der hjælp på vej uanset, hvilken løsning der vælges.

Inden for industrien er der mange arbejdsopgaver, hvor man som medarbejder er eksponeret for fare. Operere man store industrimaskiner, vedligeholder maskiner ect., arbejder i højderne eller på anden måde arbejder i risikozonen, hvor risikoen for ulykker forhøjes ved alenearbejde, er tryghed i højsædet. Kommer man i klemme eller på anden måde tilskade, hvor det at betjene en mobil telefon måske ikke er muligt, skal det være nemt at få hjælp.

Det er her Tryghedsalarmen fra GSA Secure kommer til sin ret. Ingen svær betjening, ét enkelt tryk på Tryghedsalarmen og hjælpen er på vej.

Der er mange andre brancher, hvor usikkerheden ved arbejdet er til stede. Det kunne være et bosted eller krisecenter, hvor man ved arbejdet er udsat og trygheden i at vide, at hjælpen er lige ved hånden gør måske man bedre kan håndtere risikoen ved ens valgte arbejde.

Alarmselskabet har transparente priser og derfor ingen overraskelser

En Telealarm er:

Tryghed til alle ansatte.

Virker i overalt, både inde som udenfor.

Yderst effektiv med opkald til alarmcentral.

Direkte kontakt til politi ved overfald.

En VIP Alarm er:

Tryghed til alle ansatte.

Virker i overalt, både inde og udenfor.

Yderst effektiv med opkald til alarmcentral.

Direkte kontakt til Politi ved overfald.

Tilkald af vagt fra privat vagtselskab.**

Alarmkørsen med simpel klippekortløsning.

*Bemærk - Opstartspris er pr. enhed. Læs det med småt og hent vores aftalevilkår nederst på siden.

Vi sidder klar til at rådgive dig

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Benyt enten kontaktformularen nederst på siden eller klik på knappen, så kontakter vi dig inden for 24 timer. Ellers er du velkommen til at ringe på tlf. 8643 9100. Telefonen er åben man - tors. fra kl. 8.30 til 16.00 og fredag fra kl. 8.30 - 15.00.

Vi sidder klar til at rådgive dig

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Benyt enten kontaktformularen nederst på siden eller klik på knappen, så kontakter vi dig inden for 24 timer. Ellers er du velkommen til at ringe på tlf. 8643 9100. Telefonen er åben man - tors. fra kl. 8.30 til 16.00 og fredag fra kl. 8.30 - 15.00.

Prøv en demoalarm

Nu kan du afprøve en Demo Tryghedsalarm helt uden beregning i 30 dage. Hermed får du nemlig mulighed for at teste Overfalds- eller Tryghedsalarmen i det miljø, hvor den dagligt skal virke. Samtidig får du også mulighed for at afprøve Alarmplatfomen og Alarmselskabet App.

Udfyld formen og klik på send. Så kontakter vi dig med henblik på at opsætte en demoalarm til dig.

På forhånd tak!